Notaris Greet Cox, Notaris te Pelt

 

Notaris Greet Cox

Notaris te Pelt

  • het beheer van de centrale registers van het notariaat (bv. register van huwelijksovereenkomsten, register van testamenten, register van lastgevingsovereenkomsten, registeren van verklaringen betreffende de aanwijzing van een bewindvoerder of vertrouwenspersoon);

  • het beheer van een van het notariaat om statistieken op te stellen en de notarissen de mogelijkheid te bieden de waarde te schatten van de gebouwen en gronden in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden.

 

Contact

Voor alle vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door een notariële instelling (bv. een opzoeking van uw gegevens in het rijksregister) of voor elke algemene juridische vraag omtrent privacybescherming in het notariaat, kunt u terecht op volgend e-mailadres: info@privanot.be

Opgelet: wij beantwoorden geen vragen die niet privacygerelateerd zijn.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .